четверг, 18 июня 2015 г.

Matem

                                            Բաժին 2
5
3)        
1.Տեղադրում ենք արժեքները (օգտվելով աղյուսակից):
2. Կատարում ենք կրճատումներ
3.Կատարում ենք բազմապատկում և հանում
                                                                                                                                         Պատ.՝ 1/4

17
3) 
1. (օգտվելով աղյուսակից) Տեղադրում ենք արժեքները:
2.Կատարում ենք կրճատումներ, հանում:

                                                                                                                                       Պատ.՝ 0

18
4)
1. Օգտվելով բանաձևից  ազատվում նք «-» նշանից
2.(օգտվելով աղյուսակից) Տեղադրում ենք արժեքները
3.կատարում ենք հանում

                                                                                                                                       Պատ.՝-n/4
20
4)   = 0
1.Օգտվելով բանաձևից  ազատվում նք «-» նշանից, արտահայտությունը ամբողջովին փոխվում է
2. կատարում ենք կրճատում

                                                                                                                                       Պատ.՝0
23
4)
1. 840-ից առանձնացնում ենք 360 աստիճանը, այսինքն մի լրիվ պտույտ
2.տեղադրում ենք արժեքները, կատարում գումարում


                                                                                                                                       Պատ.՝V3/2
                                                                                                                                                   

naxagic

                                            Բաժին 2
5
3)        
1.Տեղադրում ենք արժեքները (օգտվելով աղյուսակից):
2. Կատարում ենք կրճատումներ
3.Կատարում ենք բազմապատկում և հանում
                                                                                                                                         Պատ.՝  

17
3) 
1. (օգտվելով աղյուսակից) Տեղադրում ենք արժեքները:
2.Կատարում ենք կրճատումներ, հանում:

                                                                                                                                       Պատ.՝ 0

18
4)
1. Օգտվելով բանաձևից  ազատվում նք «-» նշանից
2.(օգտվելով աղյուսակից) Տեղադրում ենք արժեքները
3.կատարում ենք հանում

                                                                                                                                       Պատ.՝
20
4)   = 0
1.Օգտվելով բանաձևից  ազատվում նք «-» նշանից, արտահայտությունը ամբողջովին փոխվում է
2. կատարում ենք կրճատում

                                                                                                                                       Պատ.՝0
23
4)
1. 840-ից առանձնացնում ենք 360 աստիճանը, այսինքն մի լրիվ պտույտ
2.տեղադրում ենք արժեքները, կատարում գումարում


                                                                                                                                       Պատ.՝